of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-417
Limnoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Suyun bazı özellikleri. içsuların sınıflandırılması. Göller, göllerin fiziksel özellikleri, göl suyunun kimyasal özellikleri, göllerde ekolojik bölgeler, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması. Akarsular. Akarsuların göllerden farkı, akarsu kaynakları, akarsuların sınıflandırılması, akarsu havzaları, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Dersin Hedefleri
İç sulardaki besin ve madde döngülerini, enerji akışını anlatmak
İç suların ekolojik, biyolojik ve fizikokimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek
İç sularda kirlenme ve kirlenmenin kontrolünü öğretmek
Suyun hayatımızdaki önemini öğretmek
Çevre bilinci oluşturmak
İç sularda bulunan flora ve faunayı tanıtmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
İç suların biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olma. iç suların sınıflandırılması. iç su canlılarının sınıflandırılması ve ekolojileri.
Madde döngülerinin yaşam için önemini kavrama.
Kirlilik ve kirlilik kaynakları hakkında bilgi sahibi olma
Suların önemini anlama
Çevre bilincinin oluşması
Dersin İçeriği
Suyun genel özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göller, göl parametreleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması,. akarsu tipleri ve akarsuların fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri, sulardaki canlı organizmalar, iç sularda ekosistem, enerji ve prodüktivite. ekosistemde madde iletimi, enerji akışı, beslenme basamakları ve besin piramidi, biyomas, kirlenmenin sınıflandırılması ve sucul yaşama etkisi, kirliliğin kontrolü.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5