of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-420
Deniz Biyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
melekzeybek@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 211 4075
Dersin Amacı
Bu dersin amacı;
Okyanus ve denizlerin genel özelliklerini öğretmek
Denizel organizmaların biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Okyanus ve denizlerin tanımı, genel özellikleri, jeomorfolojik özellikleri, sedimantasyon olayı ve nedenleri, denizel organizmaların ekolojik olarak sınıflandırılması, denizlerdeki ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, denizlerde yaşayan canlılar ve biyolojik özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Denizel fauna ve floranın biyoekolojk özelliklerini öğrenir.
DK2
Su kaynaklarının temiz tutulması gerektiğini, besin kaynağı olduğunu kavrar.
DK3
Su hayatını ve ekosistemlerdeki zenginliği öğrenir.
DK4
Küresel ısınma ve kirlenmenin sucul hayata etkilerini anlaması ve bu durumu engellemek için katkıda bulunması beklenir.
DK5
Plastik kirliliği ve diğer kirlilik tiplerine karşı farkındalık sahibi olur ve daha duyarlı bireyler olması beklenir.