of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-425
Faydalı Bitkiler
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki kısımlarını tanımak. Bitkilerin ekonomik önemi olan kısımlarını ayırt edebilmek. Bitkilerin ekonomik önem nedenlerini belirlemek. Ekonomik önemi olan bitkilerin özellikleri hakkında bilgi vermek. Faydalı bitkilerin faydalanılan kısımları ve fayda nedenlerini anlatmak. Bu bitkilerin hangi alanlarda ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi vermek. Faydalı bitkilerin kullanım şekillerini tanımak. Bu bitkilerin kullanım alanlarına göre işleniş şekillerini tanımak.
Dersin Hedefleri
Bitki kısımlarının öğrenilmesi. Bitkilerin ekonomik önem nedenlerinin belirtilmesi. Ekonokim öneme sahip olan kısımların özelliklerinin belirlenmesi. Faydalı olan bitki kısımlarının diğer bitki kısımlarından ayırt edilmesinin sağlanması. Bitkilerin faydalanılacak kısımların fayda nedenlerinin öğrenilmesi. Bu bitkilerin faydalı kısımlarının elde edilme yöntemlerini anlaşılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tahıl bitkileri
Yağ bitkileri
Sebze bitkileri
Meyva olarak kullanılan bitkiler
Baharat bitkileri
Uyarıcı bitkiler
Boya ve tanenli bitkiler
Şeker, odun ve selüloz sanayisinde kullanılan bitkiler
Kauçuk ve zamk veren bitkiler
Esans veren bitkiler
İlaç sanayisinde kullanılan bitkiler
Süs bitkileri,
Süs bitkileri hakkında bilgi sahibi olurlar
Dersin İçeriği
Bitki kısımlarının tanıtılması. Bitlerin fayda nedenlerinin belirtilmesi. Faydalı bitkilerin fayda sağlayan kısımlarının bitkinin diğer kısımlarından ayırt edilebilmesinin öğrenilmesi. Bu bitkilerin faydalanılan kısımlarının fayda yöntemlerini belirlemek. Faydalı olan bitkileri diğer bitkilerden ayırt edebilmek. bu bitkilerin hangi amaçla ve hangi şekillerde kullanıldığı alanları tanımak. Gıda maddesi olarak, Eczacılıkta kullanımı, mobilyacılıkta kullanımı, dezenfektan olarak kullanımı, gıda katkı maddesi olarak kullanımı, parfümeride kullanımı gibi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık.
Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5