of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-427
Sucul Ekosistemler
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ODA NO:216
E-Posta
melekzeybek@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2114075
Dersin Amacı
Sucul ekosistem tipleri, ekosistemin canlı ve cansız öğeleri, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Dersin kapsamında sucul ekosistemlerin önemi, kıta içi su sistemleri, yaşamsal su ve besin kaynakları, biyojeokimyasal işleyişler, çözünmüş organik madde (C,N,S,P) kaynakları, biyolojik var olabilirlikleri ve etkileyen faktörler, monomerlerin çözünmüş organik madde akışına etkisi, biyofilmler, bakteriyel etkenlerin çözünmüş organik madde döngüsündeki rolleri, ışığın sucul ekosistemlerdeki önemi, geçişi, fitoplankton ve makrofitler tarafından kullanılmasını etkileyen faktörler, sucul bitkilerin fotosentetik aktiviteleri, zooplanktonlar, sucul mikro ve makro faunanın özellikleri, sucul ekosistemlerde kirlilik ve su kalitesi yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sucul ekosistem tiplerini, ekosistemin canlı ve cansız öğelerini, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolünü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimlerini öğren
DK2
Sucul ekosistemlerdeki sorunlar ve nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Sucul ekosistemlerin ekolojik koşullarının sudaki canlılar üzerine etkilerini öğrenir.
DK4
Çevre bilinci oluşur.
DK5
Ekosistemlerin nelerden zarar gördüğü ve nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi sahibi olur ve çevre için en iyisini yapmaya çalışır.
DK6
Türler, ekosistemler ve bunlar arasındaki etkileşim unsurlarını öğrenmek