of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-427
Sucul Ekosistemler
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sucul ekosistem tipleri, ekosistemin canlı ve cansız öğeleri, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Sucul ekosistemlerin önemini anlatma
Sucul ekosistem tipleri ve ekosistemleri oluşturan öğeleri açıklama
Sucul ekosistemlerde görülen sorunları öğretme ve nasıl kontrol altına alınabileceğini açıklama
Sucul ekosistemlerin incelenmesi için yapılacak biyolojik çalışmaların temel prensiplerini ve yöntemlerini öğretme
Sucul ekosistemlerde bulunan canlıları tanıtma, ekolojik açıdan önemlerini açıklama
Çevre bilinci oluşturarak, doğanın korunmasına katkıda bulunma
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sucul ekosistem tiplerini, ekosistemin canlı ve cansız öğelerini, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolünü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimlerini öğrenir.
Sucul ekosistemlerdeki sorunlar ve nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında bilgi sahibi olur.
Sucul ekosistemlerin ekolojik koşullarının sudaki canlılar üzerine etkilerini öğrenir.
Çevre bilinci oluşur.
Ekosistemlerin nelerden zarar gördüğü ve nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi sahibi olur ve çevre için en iyisini yapmaya çalışır.
Türler, ekosistemler ve bunlar arasındaki etkileşim unsurlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Dersin kapsamında sucul ekosistemlerin önemi, kıta içi su sistemleri, yaşamsal su ve besin kaynakları, biyojeokimyasal işleyişler, çözünmüş organik madde (C,N,S,P) kaynakları, biyolojik var olabilirlikleri ve etkileyen faktörler, monomerlerin çözünmüş organik madde akışına etkisi, biyofilmler, bakteriyel etkenlerin çözünmüş organik madde döngüsündeki rolleri, ışığın sucul ekosistemlerdeki önemi, geçişi, fitoplankton ve makrofitler tarafından kullanılmasını etkileyen faktörler, sucul bitkilerin fotosentetik aktiviteleri, zooplanktonlar, sucul mikro ve makro faunanın özellikleri, sucul ekosistemlerde kirlilik ve su kalitesi yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5