of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-428
Sitotaksonomi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bitki türlerinde kromozom sayısı ve yapısı üzerine kesin bilgileri elde etmek ve hücre bölünmesinin mekanizmasını incelemek için sitolojik teknikleri planlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi sitotaksonomik çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sitotaksonominin amaç ve önemini kavramak
Bitki kromozomlarının incelenmesi esnasında hangi fiksatif ve boyaların kullanılması gerektiğini tespit etmek,
Preparat hazırlama yöntemlerini öğrenmek
Karyogram ve idiogram yapmayı öğrenmek
Sonuçları istatistiksel olarak değerlendirmek
Dersin İçeriği
Sitotaksonominin tarihçesi ve evrim ile ilişkisi, Bitki sitotaksonomisinde kullanılan yöntemler, Değişik boya ve fiksatiflerin tanıtımı, Karyotip analizleri ve kromozomların detaylı olarak incelenmesi, Kromozom sayımı ve kromozom morfolojisi, Değişik bitkilerde kromozom sayımları ve çizimleri, Çeşitli çevresel streslerin hücre bölünmesi ve kromozomlar üzerine etkileri, Kromozom anormallikleri ve mitotik aktivitenin istatistiksel olarak hesaplanması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5