of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-434
Bitki Doku Kültürü
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Derste yüksek organizasyonlu bitki dokularını sentetik kültür ortamlarında kullanarak kallus ve bitki regenerasyonu üretimini ve hücrenin totipotent özelliğini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Lisans öğrencilerinin hafızasında biyoteknoloji kavramını geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitki doku ve hücre alanında belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Dersin İçeriği
Doku kültürü çalışmalarının tarihsel gelişimi, diğer Biyoloji disiplinleri ile ilişkisi. Bitki hücresinin sitoplazmik yapısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı. Sentetik doku kültüründe uyulması gereken kurallar (maddelerin temizliği, saf ve tazeliği, ekipmanın önemi). Stok çözelti nedir? Bir stok çözeltinin yapılışında gereken hesaplamalar ve hazırlıklar. Sülfatlar, nitratlar, iyot (I), Flor (F) ve klor (Cl) içeren maddeler, önemleri, mikrotuzlar (eser elementler). Bitki hücrelerinin ürettiği sekonder metabolitler. Bir doku kültürü laboratuvarının kurulmasında gereken teknik ayrıntılar. Doku kültürü laboratuvarında bulunması gerekli olan cihazlar ve önemleri. Sürekli büyüme gösteren bitki doku ve organlarının anatomisi. Önemli bazı hücre gurupları: meristem hücreleri, eşey hücreleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5