of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-438
Çevre Kirliliği
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü oda no: 216
E-Posta
melekzeybek@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 211 4075
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; çevre kirliliğinin nedenlerini ve çevreyi koruma yollarını öğretmek, farkındalık oluşturarak çevre bilinci kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
1-Çevre ve ekosistem
2-Su kirliliği, suların neden olduğu hastalıklar
3-Hava kirliliği
4-Gürültü kirliliği
5-Toprak kirliliği
6-Radyoaktif kirlilik
7-Atık kirliliği,
8-Doğal tehlikelerden kaynaklı çevre sorunları
9-Türkiye'de uygulanan çevre politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Biyolojinin çevre açısından önemini kavrar.
DK2
Doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmaya çalışır.
DK3
Çevre kirliliğinin boyutları ve yol açtığı zararları anlar.
DK4
Bozulan doğal denge ve sonuçları ile alınması gereken tedbirlerin ve neler olabileceğini kavrar.
DK5
Çevreye karşı duyarlılık kazanır.