of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-438
Çevre Kirliliği
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre kirliliğinin kaynaklarının korunma yollarının öğrenilmesi ve çevre bilincinin kazandırılması
Dersin Hedefleri
Çevre bilinci kazandırmak
Kirliliğin kaynaklarını öğretmek
Canlılarla kirleticiler arasındaki etkileşimin önemini anlatmak
Kirlenmeyi engelleyerek doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmak
Su, toprak ve hava kirlenmesinin sebep ve sonuçlarını öğretmek ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Biyolojinin çevre açısından önemini kavraması,
Doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmaya çalışması,
Çevre kirliliğinin boyutları ve yol açtığı zararları anlaması,
Bozulan doğal denge ve sonuçları ile alınması gereken tedbirlerin ve neler olabileceğini kavraması,
Çevreye karşı duyarlılık kazanması
Dersin İçeriği
Ekosistemler, hava kirliliği, hava kirliliğinin nedenleri ve önemli hava kirletici maddeler, evrende su döngüsü ve suyun canlılar için önemi, önemli su kirletici maddeler ve etkileri. su kirliliğine karşı alınabilecek temel önlemler, toprağın önemi ve toprakları kirleten kaynaklar, hava kirliliğinin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, ağır metallerin ve katı atıkların (çöp) toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler erozyon ve enerji üretiminin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, tarımsal faaliyetlerin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, amaç dışı arazi kullanımının toprak kirliliğine etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5