of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-440
Bilim ve Teknoloji Politikası
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları
Yok.
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
farukgurbuz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14.00-15.00
İş Telefonu
246-211 4116
Dersin Amacı
Bu derste amaç bilimsel ve teknolojik çalışmaların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu ve bu çalışmalar sonucu ekonomik büyümenin ve kalkınmanın nasıl gerçekleştiğini irdelemektir.
Dersin İçeriği
Bilim teknoloji ve inovasyon politikalarının ekonomik kalkınma ile ilişkisi; arz ve talep taraflı yaklaşımlar, dengeli yaklaşımlar; ulusal seviyedeki bilim, teknoloji ve inovasyon kurumları, kamu destek mekanizmaları, teknoloji transfer opsiyonları, doğrudan yabancı yatırım kanalları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ekonomik büyümedeki rolünü açıklayabilmek.
DK2
Ekonomideki farklı kurumları bilim, teknoloji ve inovasyonla ilişkilendirebilmek.
DK3
Araştırma geliştirmeye dayalı ekonomik büyümeyi tetikleyecek kamu destek mekanizmalarını açıklayabilmek.
DK4
Farklı teknoloji transferi mekanizmalarını ve içselleştirme yöntemlerini açıklayabilmek.