of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-441
Moleküler Biyoloji Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
ezgiduran@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma 10:00-12:00
İş Telefonu
0 246 211 41 52
Dersin Amacı
DNA yapısı ve analizi; Genden Proteine: Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon; DNA hata ve onarımı; Gen ekspresyonu ve Düzenlenmesi; DNA klonlanma: Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Jel Elektroforezi, Southern Blotting, DNA Mikroarray gibi güncel moleküler teknikler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
Dersin İçeriği
Kalıtımın Moleküler Temeli; DNA ve RNA, Gen-Protein İlişkileri, DNA hataları ve Tamir Mekanizmaları, Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Biyoteknoloji ve Kullanım Alanları, Rekombinant DNA teknolojisi, DNA Sekanslama Teknikleri, İnsan Genom Projesi, DNA Teknolojisinin Pratik Uygulamaları, Kök hücreler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Moleküler Biyoloji alanında kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur
DK2
Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır
DK3
Moleküler biyolojide kullanılan farklı deneysel yaklaşımları birbirlerine göre kıyaslayarak zayıf ve güçlü yönlerini kavrar
DK4
Moleküler biyolojik yöntemlerin neler olduğunu ve hangi aşamalarla kullanılacağını kavrar
DK5
Moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak sorunlara yenilikçi çözümler geliştirir