of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-441
Moleküler Biyoloji Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
DNA yapısı ve analizi; Genden Proteine: Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon; DNA hata ve onarımı; Gen ekspresyonu ve Düzenlenmesi; DNA klonlanma: Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Jel Elektroforezi, Southern Blotting, DNA Mikroarray gibi güncel moleküler teknikler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
Dersin Hedefleri
Temel biyoloji bilgisinin ve bu bilgiler ışığında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki güncel araştırma konuları hakkında yorum yapma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencileri DNA teknolojisinin pratik uygulamaları, kök hücreler ve insan genom projesi hakkında bilgilendirmek de hedefler arasındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Moleküler Biyoloji alanında kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak,
2- Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak,
Dersin İçeriği
Kalıtımın Moleküler Temeli; DNA ve RNA, Gen-Protein İlişkileri, DNA hataları ve Tamir Mekanizmaları, Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Biyoteknoloji ve Kullanım Alanları, Rekombinant DNA teknolojisi, DNA Sekanslama Teknikleri, İnsan Genom Projesi, DNA Teknolojisinin Pratik Uygulamaları, Kök hücreler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
Diğer Kaynaklar
Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5