of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Avifauna hakkında genel bilgi sahibi olmak ve kuş gözlem tekniklerini sahada uygulamak.
Dersin Hedefleri
1. Kuşların genel özelliklerini öğrenme, 2. Kuşları ayırt etme kabiliyetini geliştirme ve gözlem tekniklerini kullanma becerisi kazanma, 3. Gözlemciliğin kuşların korunmasında önemini kavratma, 4. Arazi çalışmalarında karşılaşılacak sağlık problemlerinde yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kuşların biyolojik özelliklerini öğrenme, 2. Kuşları morfolojik özelliklerine göre ayırma yeteneği kazanma, 3. Kuşların biyolojik aktivitelerini sergiledikleri alanları öğrenme, 4. Araziye çıkılırken dikkat edilecek hususlar, 5. Araç, gereç ve malzemelerin gözlem yapmaya uygun seçimi, 6. Kuş gözlem teknikleri ve özelliklerini öğrenme, 6. Gözlem sırasında yapılacak ve yapılmayacak davranışları bilmek, 7. Arazide karşılaşılan sağlık problemlerine bilinçli yaklaşım ve tedbir alma yeteneğinin geliştirilmesi, 8. Ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarında görev yapabilmek.
Dersin İçeriği
Kuşların genel özellikleri, Morfolojik özellikleri ayırt etme yeteneğinin geliştirilmesi, Kuş gözlemciliğinin önemi, Gözlemde kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin özellikleri, Gözlem teknikleri, Elde edilen bulguları değerlendirme, Verileri bilimsel bilgiye dönüştürme, Sağlık tedbirleri, Tür koruma bilinci.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
Diğer Kaynaklar
Kuş Teşhis Kitapları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Kuşları tehdit eden olumsuzluklar ve çözüm önerileri
Sınavlar
Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
5
2
Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır.
5
3
Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır.
4