of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-805
İnsan ve Çevre
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere insan-çevre etkileşimi, çevre bilinci, çevre etiği, çevre hukuku, ekoloji-çevre (tür, populasyon, kommünite, biyotop, biyosfer) ve çevre sorunları ile ilgili temel kavram, terim ve olayları kavratmak ve bu konulara yönelik bilgi, tutum, davranış gibi beceriler kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Çevre sağlığını kontrol altında tutabilmek için gerekli olan çözümleri öğrencilere aktararak çevre sağlığını tehdit eden belli başlı nedenleri, ekolojinin bilim dalları (coğrafi ekoloji, populasyon ekolojisi, tıbbi ekoloji, populasyon ekolojisi, analitik ekoloji), ekolojinin kuralları ve bilim dallarını bilimsel bir bakış açısıyla açıklamayı hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda;
Çevreyi etkileyen kaynakları tanımlayabilecekler,
Çevreye etki eden tüm bu kaynakların biyolojik sistemler ile olan ilişkilerini ve çevre sağlığına olan etkisini irdeleyebilecekler,
Çevre sağlığı ile ilgili gerekli etmenlerin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Çevrenin tanımı, ekoloji ve çevre biliminin önemi, ekolojik bilim dalları, ekolojinin kuralları ve ilkeleri, ekoksistemin tanımı ve öğeleri, ekosistemlerin genel özellikleri, ekosistemdeki biyolojik ilişkiler, ekosistem çeşitleri, biyom, ekosistemde enerji ve madde döngüsü, biyoçeşitlilik, çevre sorunları, küresel ısınma, çevre ve etik, çevre hukuku
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
85
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
2
10
20
Devam
14
5
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s.
Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Diğer Kaynaklar
Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s.
Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Materyal
Dokümanlar
Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s.
Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
5
2
Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır.
5
3
Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır.
5