of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı canlılığın öğretisi olan biyolojinin tanımı, alt dalları, diğer yaşam bilimleriyle olan ilişkisi, canlıların organizasyon dereceleri, çevre ile olan ilişkileri, biyolojik çeşitliliğin kökeni ve insanlığa sunduğu hizmetleri geniş bir bakış açısı ile biyoloji meraklılarına aktarmaktır.
Dersin Hedefleri
1.Biyolojinin önemini ve diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavratmak.
2.Çevre bilinci oluşturmak.
3.Biyolojik çeşitliliğe, önemi ve korunmasına yönelik dikkat çekmek. /
4.Sosyal davranışlar ve biyoloji ile olan ilişkisini irdelemek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Biyoloji ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2.Yaşama dair çeşitli konularda yorum yapma yeteneği edinir.
Dersin İçeriği
Biyolojinin tanımı, alt dalları, diğer bilimlerle olan ilişkisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, organeller, biyolojik organizasyon seviyeleri, tür kavramı, doğal seleksiyon ve türleşme modelleri, sistematik ve amacı, biyolojik çeşitlilik kavramı ve sıcak noktalar, tehditler ve koruma biyolojisi, ekolojide önemli bazı terimler ve açıklamaları, biyoteknoloji, hayvanlardaki sosyal davranış çeşitleri ve sosyobiyoloji.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Biyoloji (Campbell & Reece)
2.Animal Behavior (Breed & Moore)
3.Current Opinion on Biotechnology
Diğer Kaynaklar
1.Biyoloji (Campbell & Reece)
2.Animal Behavior (Breed & Moore)
3.Current Opinion on Biotechnology
Materyal
Dokümanlar
1.Biyoloji (Campbell & Reece)
2.Animal Behavior (Breed & Moore)
3.Current Opinion on Biotechnology
Ödevler
Ders konusuyla ilgili güncel bilgiye ulaşma
Sınavlar
Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
5
2
Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır.
5
3
Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır.
5