of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye'nin çevre problemleri konusunda farkındalık oluşturmak.
Dersin Hedefleri
1. Çevre Sorunları ile ilgili başlıca terimleri kavratmak,
2. Türkiye'de çevre sorunlarının dağılışını ve bu dağılış düzeninde etkili olan doğal ve beşeri faktörleri kavratmak,
3. Türkiye'de herbir çevre sorununun çözümü için ileri sürülen başlıca çözüm önerilerini kavratmak,
4. Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümüne ilişkin yeni bir bakış açısı kazandırmak,
5. Türkiye'nin çevre politikalarını kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda;
1. Çevre sorunları ile ilgili başlıca terimleri ifade edebilir.
2. Türkiye'de çevre sorunlarının dağılışını ve bu dağılış düzeninde etkili olan doğal ve beşeri faktörleri ifade edebilir.
3. Türkiye'de her bir çevre sorununun çözümü için ileri sürülen başlıca çözüm önerilerini ifade edebilir, uygulayabilir.
4. Çevre sorunları ile yeni çözüm önerileri sunabilir.
5. Türkiye'nin çevre politikalarını ifade edebilir, sorgulayabilir.
Dersin İçeriği
Çevre, çevreyi oluşturan temel unsurlar, madde döngüleri, Türkiye'nin başlıca çevre sorunları, yasal düzenlemeler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003.
2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
5
2
Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır.
5
3
Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır.
5