of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-106
Araştırma Teknikleri I
2.0
2.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Oktay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, felsefe, bilgi, kuram, bilgi kuramı, bilimsel yöntem gibi temel kavramların tanıtılmasını sağlamak ve bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkeleri, bilimsel araştırma türleri, örnekleme yöntemleri, kontrol teknikleri, veri toplama yöntem ve araçları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilimsel yöntemin özellikleri, problem belirleme ve hipotez oluşturma, literatür taraması yapma, değişkenlerin tanımlanması, sınıflanması ve ölçümü, örneklem seçimi, kontrol teknikleri ile veri toplama yöntem ve araçları konularını ve bir araştırma önerisi yazmayı kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Psikolojik bir sorunu çözerken bilimsel araştırma tekniklerini kullanır.
DK2
Araştırma yöntemleri arasındaki ayrımları bilir.
DK3
Bilimsel bir araştırma tasarlayabilir.
DK4
Sonuçları A.P.A. biçimini kullanarak raporlayabilir.
DK5
Bir araştırmayı bilimsel yaklaşımla eleştirebilir.
DK6
Etik yaklaşıma hakimdir.