of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-110
Sosyal Antropoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Meriç Kükrer
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin sosyal/ kültürel antropolojinin temel konu alanlarına ve yöntemlerine ilişkin bir kavrayış geliştirmeleri sağlanarak, çağdaş dünyadaki kültürel konu ve sorunları disiplinler arası bir bakışla nasıl değerlendirebileceğine ilişkin bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sosyal/ kültürel antropoloji insan toplumlarını karşılaştırmalı inceleyerek, benzerlik ve farklılıkların nedenlerini araştırır. Bütüncül bakış açısı ile antropolojik alan yöntemleri, kültür kavramı, aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din ve inanç sistemleri, dil, ekonomik sistemler ve uyarlanma, sosyal örgütlenme, kültürel değişme ve küreselleşme gibi konulara odaklanır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
10
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Antropoloji bilimini tanımlar.
DK2
Antropoloji biliminin alt disiplinlerinin çalışma alanlarını bilir
DK3
Antropolojik alan çalışması ile diğer yöntemler arasında ayrım yapar.
DK4
Kültür kavramını tartışır
DK5
Diğer disiplinlerle ilgili konulara antropoloji bilimi çerçevesinden bakar.
DK6
İnsan araştırmalarında uyması gereken mesleki ve etik kuralları öğrenir.