of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-201
Öğrenme Psikolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, öğrenmeyi etkileyen etkenleri, öğrenme kuramlarını, etkili öğrenme yöntem ve tekniklerini bilmelerini sağlamak. Günlük yaşamda etkili olarak kuramların uygulamasını fark etmek ve etkin kullanmak ve buna uygun öğrenme etkinlikleri düzenlemek.
Dersin İçeriği
Bu ders, alışma ve duyarlılaşma süreçlerini, klasik ve edimsel koşullama süreçlerinin ilkelerini, pekiştirme tarifelerini, pekiştirme türlerini ve temel pekiştirme kuramlarını, gözlem yoluyla öğrenme, öğrenmenin, koşullamanın ve pekiştirmenin nörobiyolojik temellerini kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenme psikolojisinin tarihsel gelişimini kavrar.
DK2
Klasik koşullamaya ilişkin temel olguları tanır, kuramsal tartışmaları anlar.
DK3
Edimsel koşullamaya ilişkin temel olguları tanır, kuramsal tartışmaları anlar.
DK4
Öğrenmenin, koşullamanın ve pekiştirmenin nörobiyolojik temellerine ilişkin genel mekanizmaları kavrar.
DK5
Öğrenme ile ilgili yapılan çalışmaları içeren bilimsel makaleleri okur ve anlar.
DK6
Öğrenme psikolojisi ile ilişkili temel ilkeleri ve kavramları insan ve hayvan davranışlarını açıklamak için kullanır.
DK7
Öğrenme psikolojisinin bulgularını diğer uygulamalı alanlarda kullanır.
DK8
Öğrenme türlerine ait özellikleri gündelik hayatta uygulayabilir.