of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-202
Deneysel Psikoloji
2.0
2.0
0.0
3.0
7.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, deneysel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın temel kavram, ilke ve kurallarını öğretmek, deneysel psikoloji alanında yapılan temel deneyleri ayrıntılı olarak inceleyerek deneysel yöntemi tanıtmak, deneysel bir araştırmanın tasarlanmasını, tasarlanan deneyin yürütülmesini, elde edilen verilerin analiz edilmesini ve rapor haline getirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilimsel yaklaşım ve deneysel yöntemin kavranmasını, deneysel bir araştırmanın tasarlanmasını, yürütülmesini, elde edilen verilen analizini, bulguların APA formatında yazılmasını ve ilgili literatür bağlamında tartışılmasını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Pozitif bilimin temel sayıltılarını ve amaçlarını bilir.
DK9
2. Nedensellik ilişkisini tanımlar, örnekler verir.
DK3
3. Bilimsel makale türlerinin özelliklerini söyler.
DK4
4. Deneysel bir araştırmada kullanılan değişkenleri tanımlar, örnekler verir.
DK
5. Deneysel araştırmalardaki hata kaynaklarını ve deneysel kontrol tekniklerini bilir.
DK
6. Deneysel desenleri sayar, özelliklerini söyler.
DK
7. Bilimsel bir makaleyi yöntemsel açıdan eleştirir.
DK
8. APA bilimsel yazım kurallarını bilir ve uygular.
DK
9. Deneysel yöntem kullanarak bir araştırma tasarlar, yürütür, elde ettiği verileri analiz eder, bulguları APA’ya göre raporlar ve ilgili literatür bağlamında tartışır.