of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-255
Psikolojik Antropoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Meriç Kükrer
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
319
E-Posta
merickukrer@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
4042
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, psikolojik antropoloji alanının temel kuramsal yaklaşımlarını ve paradigmalarını ortaya koymak, aynı zamanda bu alanda yapılmış başlıca çalışmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bireysel deneyim ve kültürel bağlam arasındaki ilişkiyi inceler, insan davranışının kültürel temellerine dair tartışmaları içerir. Aynı zamanda ruh anlayışının, duyguların, motivasyonların ve algıların bir başka deyişle insanın yaşam dünyasının kültürlerarası karşılaştırmasını kapsar. Bu bağlamda aklın doğası, akıl hastalığı/sağlığı, insan doğası ve benlik kavramları antropolojinin bütüncül perspektifinden araştırılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Psikolojik antropoloji alanını tanımlar
DK2
2. Psikolojik antropolojinin tarihini ve temel paradigmalarını betimler
DK3
3. “Ruh”/ “psişe”, “insan doğası” kavramlarına dair eleştirel, tarihsel ve kültürel bir bakış kazanır
DK4
4. Bireysel deneyim ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklar
DK5
5. Antropolojik çalışmaları psikolojinin kavramlarıyla düşünür
DK6
6. Bireyler aracılığıyla toplumları ya da kültürleri inceleme yöntemlerini açıklar