of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-303
Psikopatoloji I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Psikolojik bozukluklarının sebepleri, sınıflandırma ve tedavi yöntemleri ele alınacak ve söz konusu alandaki çağdaş kuram ve araştırmalar tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders duygudurum ve kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, travma ve ilişkili bozukluklar, disosiyatif bozukluklar ve bedensel belirti bozukluklarının tanımlanması, nedenleri, tedavileri konularını ve psikopatolojilerin tarihsel ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
• Psikolojik bozukluk kavramını tanımlar.
DK2
• Psikolojik bozukluklarla ilgili çağdaş kuramları ve temel araştırmaları tanır.
DK3
• Duygudurum bozukluklarını tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.
DK4
• Kaygı bozukluklarını tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.
DK5
• Obsesif kompulsif ve ilişkili bozuklukları tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.
DK6
• Travma ve ilişkili bozuklukları tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.
DK7
• Disosiyatif bozuklukları tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.
DK8
• Bedensel belirti bozukluklarını tanır, sınıflar, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklar.