of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-351
Bağlanma Kuramı ve Araştırmaları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bölüm mensubu
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu ders bağlanma kuramlarını öğretmeyi, bu alanyazında yapılan araştırmaları takip etme ve araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, bağlanma kuramının tarihsel art alanına ilişkin bilgi aktarımı yapılacaktır. Bağlanmanın normal ve normal dışı psikolojik işlevlerle ilişkisi aktarılacaktır. Öğrenciler öğrenilen kuramlar çerçevesinde bir ödev hazırlayacaklar ve konuyla ilişkili bir araştırma önerisi hazırlayarak sunumunu yapacaklardır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Anne ve çocuk arasındaki bağı nesne ilişkileri çerçevesinde tanımlar.
DK2
Bağlanma kuramının tarihsel art alanını tanımlar.
DK3
Bağlanma ve psikolojik işlevler arasındaki bağlantıları açıklar.
DK4
Bağlanma ve psikolojik sorunlar arasındaki ilişkileri açıklar.
DK5
Bağlanma alan yazınını özetler.
DK6
Bağlanma kuramı çerçevesinde bir araştırma önerisi oluşturur.