of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-358
Psikolojik Testler
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin yapı ve işlevlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır ve uygulama örnekleri izlenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Psikolojik testlerin tarihçesi ve işlevlerini tanımlar.
DK2
Yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri tanımlar
DK3
Psikolojik testlerle ilgili teknik ve metodolojik ilkeleri özetler.
DK4
Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili etik konuları özetler.
DK5
Psikolojik testleri kullanım alanları açısından karşılaştırır.
DK6
Bir ölçüm aracının yapısına bakarak ölçüm hedefi hakkında yargıda bulunur.