of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-404
Bitirme Ödevi II
0.0
2.0
0.0
1.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencinin 4 yıl boyunca derslerde gördüğü konulardan bir veya birkaçı üzerinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak, literatür taraması yoluyla bilgi ve dokümanı belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirmesini sağlamak, elde edilen teorik ve deneysel bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek ve dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin tamamlanmış bir çalışmasının olmasını sağlamaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Bir konuyu, literatürden araştırma ve öğrenme becerisini kazanmışlardır .
DK2
2-Kendi başına, bir konuyu sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya koyma ve irdeleme becerisi kazanmışlardır.
DK3
3-Deneysel çalışmalarda; sistem kurma, sonuç alma ve sonuçları tablo, grafik vb. yollarla değerlendirme becerilerini kazanmışlardır.
DK4
4-Yapılan bir çalışmanın tez formatında nasıl hazırlanacağını öğrenmiştir.
DK5
5-Bir sunu hazırlama ve yapılan çalışmayı başkalarına anlatabilme ve aktarabilme becerisini kazanmıştır.