of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSI-452
Sosyal Psikolojide Seçme Konular
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlık psikolojisi alanını, ilgilendiği temel konuları başlıca kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulguları çerçevesinde inceleyerek tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, sağlık psikolojisinin ilgilendiği konular ve başlıca yaklaşımlara ilişkin bilgi aktarımını ve sağlık psikoloji alanyazınından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler ışığında tartışılmasını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Sağlık Psikolojisi alanını tanımlar ve başlıca modelleri ile tarihçesini betimler.
DK7
2. Sağlık davranışlarını ve birincil korumayı açıklar.
DK3
3. Stres ve başa çıkma davranışlarını açıklar.
DK4
4. Tedavi ortamında hastanın bilişsel, duygusal ve davranışsal niteliklerini tartışır.
DK
5. Ağrı ve ağrı yönetimini açıklar.
DK
6. Kronik hastalıkları betimler ve yönetimini açıklar
DK
7. Ölümcül hastalıkları ve yönetimini açıklar