of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsanın sergilediği biyolojik ve kültürel çeşitliliğin, farklı ortamlara uyum gösterme yeteneğinin bir başarısı olduğunu göstermek amaçlanır.
Dersin Hedefleri
İnsanın canlılar dünyasındaki yeri, geçmişten günümüze uzanan değişim süreci ve yeryüzünde yaşayan çeşitli insan toplulukları konularında fikir verilebilmesi hedeflenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Biyolojik Antropolojinin çalışma kapsamında insanın zaman ve mekân içindeki çeşitliliğini tanır.
Dersin İçeriği
Biyolojik Antropoloji insanın doğal ve yapısal özellikleri üzerine yoğunlaşır. İnsan türünün çevreye uyarlanmasını, günümüzde gösterdiği çeşitliliği ve bunun nedenlerini konu edinir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Özbek, M., 2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
Özbek, M., 2011, 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul.
İşcan, M.Y., Kennedy, KA.R., 1989, Reconstruction of Life from The Skeleton, Alan R. Liss, Inc., New York.
Krogman, W.M, İşcan, M.Y., 1986, The Human Skeleton in Forensic Medicine, pres II., Illinois: Charles, C. Thomas Publisher.
Weitz,A.C., 1979, Introduction to Physical Anthropology and Archaeology, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3