of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi İstatistik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IST-224
İstatistiksel Programlama II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku Erzengin
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Açık kaynak kodlu R yazılımı yardımıyla temel istatistik analizlerinin yapılabilmesi öğretmektir. İstatistik biliminde kullanılan temel ölçeklerin bilgisayar ortamındaki karşılıkları, betimsel istatistikler, temel istatistiksel grafikler, frekans tablolarının R yazılımıyla nasıl oluşturulacağı gösterilecektir. Ayrıca istatistiksel hipotez testlerinin nasıl yapılacağı ve temel modellemeler anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
1- Bilgisayarda R ortamı
2- R ve veri
3- R ve istatistiksel ölçekler
4- R ve betimsel istatistikler
5- R ve Grafikler
6- R ve algoritma
7- R ve Hipotez testleri
8- R ve basit doğrusal modellemeler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
15
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
15
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Temel istatisik bilgisinin bilgisayarda R ortamında uygulanmasına bağlı, ölçeklerin frekans tabloları, ortalaması, standart sapması, çarpıklığı gibi temel kavramların veriden elde edilmesi öğrenilecektir. Temel grafiklerin nasıl elde edileceği anlatılaca