of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi İstatistik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IST-322
İstatistiksel Kalite ve Süreç Kontrolü
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Derslerde öğrenilen kuramsal bilgilerin gerçek hayatta uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Dersin İçeriği
Belirlenen ve veri elde edilebilecek fabrikaya gidilerek Kalite Kontrol birimi yöneticilerin izniyle izlenmekte hatta yapılan çalışmalara katılmaktadır. Bilgisayar paket programları yardımıyla İstatistiksel Kalite Kontrol çalışmaları yapılmakta elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Ayrıca toplam kalite yönetimi konusundaki yayınlar-literatür izlenerek isim belirtilmeksizin fabrikanın toplam kalite anlayışı konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kalite ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
DK2
Nicel ve nitel kontrol kartlarını ayırt edebilir.
DK3
Veri setine uygun kontrol kartlarını uygulayabilir.
DK4
Süreç yeterlilik indekslerini hesaplayabilir.
DK5
Kontrol kartları ve süreç yeterliliği sonuçlarını yorumlayabilir.