of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi İstatistik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IST-326
Yöneylem Araştırması II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İnsan-makine sistemlerindeki problemleri belirleme, modelleme becerisi kazandırmak ve problemlerin çözümü için gerekli yaklaşım ve tekniklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Yöneylem araştırması yöntem bilimi, doğrusal programlama temel kavramları (parametre, karar değişkeni, kısıt, amaç), model kurma, grafik ve simpleks çözüm teknikleri, duyarlılık analizleri, ikillik.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Optimum karar verme ile ilgili karşılaşılan gerçek problemleri modelleyebilir.
DK2
Karşılaşılan gerçek problemlerin optimum çözümünü elde edip ve yorumlayabilir.
DK3
Doğrusal programlamanın temel varsayımlarını ifade eder.
DK4
Süreçlerin farklı aşamalarındaki çıktıları tahmin edebilir.
DK5
Verilere dayalı olarak paket programında optimum karar verebilir.