of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKT-102
İktisada Giriş ll
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İİBF K5-29
E-Posta
fatmaozmen@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:00 - 14:00
Perşembe 13:00 - 14:00
İş Telefonu
2110495
Dersin Amacı
Makro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak. Milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları, uluslararası iktisat teorilerini giriş düzeyinde tartışmak.
Dersin İçeriği
Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller, Milli gelir: hesaplanması, Milli gelir dengesi, Milli geliri belirleyen faktörler, Para teorisine giriş, Paranın makroekonomideki rolü, Para talebi teorileri, Enflasyon, İşsizlik, Büyüme, İş Çevrimleri, Ekonomik istikrar politikaları, Dış ticaret teorisi, Uluslar arası Para Sistemleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bir makro ekonomik problemi tanımlayıp analiz edebilme.
DK2
Ekonomik bir sorunu tanımlayarak nedenlerini açıklayabilme ve alternatif çözümler geliştirebilme.
DK3
Makro iktisadın temel prensiplerini ve ekonominin işleyişini anlayabilme.
DK4
Güncel olarak makro ekonomik değişkenlerin takibini yapma alışkanlığı kazanabilme.
DK5
Ekonomik bir karar birimi olarak ders kapsamındaki kazanımları ile alacağı kararların sonuçlarını öngörebilme.