of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKT-266
İktisadi Düşünceler Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
-
Dersin Yardımcıları
--
Dersin Amacı
Tarih sürecindeki iktisatla ilgili düşünce, teori ve iktisat okullarını bilmek
Dersin Hedefleri
İktisadi düşünce ve teorilerin tarihi süreçte ortaya çıkışlarını bilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Düşünürlerinin, iktisadi problemlere çözüm önerileri ve aralarındaki kuram tartışmalarını bilme
2) Tarihte uygulanabilirlik ve etkileri ile günümüze ne ölçüde katkı sağlayabileceklerini tartışabilme
Dersin İçeriği
Tarih içinde, iktisatla ilgili düşünce, teori ve iktisat okullarının ortaya çıkış süreçleri ile bu okulların günümüz ekonomi bilimine ne derece katkı yaptıkları, konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
5
80
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
0
0
Ödevler
1
7
7
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
157
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Elma Yayınevi, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar
1- A. Mesut Küçükkalay, Beta Yayınevi, İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2008.
2- Recep Kök, İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2000.
3- Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler ve Teoriler Tarihi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
4- Savaş Vural,İktisadın Tarihi, Siyasal Kitapevi,İstanbul,2014.
5- Gülten Kazgan,İktisadi Düşünce veya polirik iktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
2
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
2