of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKT-461
Türkiye Ekonomisi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Türkiye Ekonomisini tarihsel gelişme süreci içerisinde incelemek. Özellikle 1980 öncesi ve sonrası ekonomi politikalarında ortaya çıkan değişmeleri nedenleriyle birlikte öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Öğrenciler Türkiye’nin Cumhuriyetten günümüze ekonomik yapısı, değişimi ve dönüşümü hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin sonunda öğrenciler Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ne şekilde sağlanabileceği konusunda analiz yapabilme becerisini kazanacaklardır.
Dönem sonunda öğrenciler, küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan lokal ve global ekonomik sorunlara çözüm önerisi sunabilecek düzeye ulaşmış olacaklardır.
Dersin İçeriği
OSMANLININ SON DÖNEMİNDE EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ
CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
PLANLI KALKINMA DÖNEMİ ÖNCESİNDE UYGULANA İKTİSAT POLİTİKALARI
DEVLETÇİLİK UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
SAVAŞ YILLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
MENDERES DÖNEMİ LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI
PLANLI KALKINMA DÖNEMİ
KALKINMA PLANLARI, NEDENLERİ VE ÖZELLİKLERİ
EKONOMİ POLİTİKASINDA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM 1980
TÜRKİYE’DE ENFLASYON PROBLEMİ
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PAKETİ KARARLARI
5 NİSAN 1994 İSTİKRAR TEDBİRLERİ
2002Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE KÜRESEL KRİZLER
KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜMENİN KAYNAKLARI
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009,
Diğer Kaynaklar
Ö Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
2