of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKT-571
Makro İktisat
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Bekir Sami Oğuztürk
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, makro analiz ve uygulamalarını kavrayabilmeyi sağlamaktır. Günlük ekonomide makro ekonomik deneyimleri anlamayı güçlendirmek de diğer amacıdır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi, makro analiz ve uygulamalarını kavrayabilmeyi sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dönemin sonunda, başlıca makro ekonomik başlıkları anlamış olacaktır.
Dönemin sonunda öğrenciler toplam ekonominin kısa ve uzun dönemdeki davranışını teorik ve pratik olarak kavramış olacaklardır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve yaklaşımlar, Ölçüm kavramları ve ekonomik istikrar, Mal piyasaları: tüketim teorisi, Mal piyasaları: yatırım teorisi, Emek piyasası, Para piyasası: para talebi teorisi, Para piyasası: para arzı ve faiz teorisi, Döviz piyasaları, Geleneksel yaklaşım, Genel teori ve keynesçilik, Makro modeller: IS-LM ve AD-AS modeli, Makro modeller: Mundell-Fleming Modeli, Neo-klasik sentezci yorumlar, Genel dengesizlik yaklaşımı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
28
28
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
169
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007
Diğer Kaynaklar
Erdal Ünsal, Makroiktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, makroekonomi, Akademi yay., ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, printice Hall, 2009
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
1