of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKT-582
Matematiksel İktisat
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.Selim Adem Hatırlı
Yrd.Doç.Dr.Onur Demirel
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İleri seviyede matematik prensiplerinin ekonomide uygulamaları
Dersin Hedefleri
İleri seviyede matematik prensiplerinin ekonomide
uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kar maksimizasyonunu kavramak
2) Fayda maksimizasyonunu kavramak
3)Kısıtlı optimizasyonun iktisadi uygulamalarını anlamak
Dersin İçeriği
Türev ve türev alma kuralları, integral, tüketici fayda teorisi, kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu ve uygulamaları, kısıtlı maksimizasyon ve minimizasyon ve bazı seçilmiş mikro ve makro ekonomi konularının matematiksel uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
5
80
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
152
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Dowling, E.T, 1992. Introduction to Mathematical Economics Schaum’s Outline Series.
2. Binger, B.R., Hoffman, E. 1988. Microeconomics with Calculus, ISBN: 0-673-18002-6, Harper Collins Publishers, USA.
Diğer Kaynaklar
Hands, D.W, 2004. Introductory Mathematical Economics. Oxford university Press
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
1) Vize Sınavı, %40 ağırlıklı, test
2) Final Sınavı, %60 ağırlıklı, test
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5