of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi İstatistik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-101
İşletme Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erhan
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
tugbaerhan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.00- 15.00
İş Telefonu
0 246 211 04 72
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, işletme sistemini, faaliyetlerini ve işlevlerini çok yönlü öğrencileri tanıtmaktır. Bu, temel kavramlar ve tanımlar yanında, insanı kaynaklar, finans, pazarlama, üretim gibi işletmenin çeşitli işlevsel alanlarını içerir.
Dersin İçeriği
Bu modül, işletmecilik konusunda temel kavramlar ve tanımlar, yönetim ve organizasyon, pazarlamak, üretim, finansman, insanı kaynakları, Ar-Ge ve Halkla ilişkiler gibi çeşitli işlevsel alanları içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlar.
DK2
İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırır.
DK3
Sorunları araştırır ve alternatif çözümleri değerlendirir
DK4
Optimum büyüklükte bir işletmenin en uygun kuruluş yerini belirleyebilme
DK5
İşletmenin ekonomik bir birim olarak özelliklerini, amaçlarını, araçlarını, çevresini ve fonksiyonlarını algılayabilme,