of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-161
İşletme Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, işletme sistemini, faaliyetlerini ve işlevlerini çok yönlü öğrencileri tanıtmaktır. Bu, temel kavramlar ve tanımlar yanında, insanı kaynaklar, finans, pazarlama, üretim gibi işletmenin çeşitli işlevsel alanlarını içerir.
Dersin Hedefleri
Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlamak, İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırmak, Sorunları araştırmak ve alternatif çözümleri değerlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlar.
2.İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırır
3.Sorunları araştırır ve alternatif çözümleri değerlendirir
Dersin İçeriği
Bu modül, işletmecilik konusunda temel kavramlar ve tanımlar, yönetim ve organizasyon, pazarlamak, üretim, finansman, insanı kaynakları, Ar-Ge ve Halkla ilişkiler gibi çeşitli işlevsel alanları içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
133
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
Akdemir, A, İşletme Bilimine Giriş, Türkiye 1996.
Erdal Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitapevi, Ankara, 2001.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4