of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-262
İstatistik II
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr. Didar Büyüker İşler
Dersin Yardımcıları
Arş.GÖr. Onur ALKAN
Dersin Amacı
İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi, doğru yöntemi seçebilmeyi ve sonuçlarını yorumlayabilmeyi öğrenmek.
Dersin Hedefleri
1. İstatistik terimlerini öğretmek
2. İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi öğretmek
3. Uygun yöntemi seçmeyi öğretmek
4. İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlamayı öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Temel istatistiksel kavramları tanımlar ve açıklar
2-Verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanır
3-Bağımsız veri gruplarını istatistiksel olarak karşılaştır
4- Verilerine uygun istatistiksel yöntemi seçer
5-Tek değişkenli parametrik testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar
6-Tek değişkenli parametrik olmayan testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar
7-Gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle eder, SPSS ve benzeri programlar ile çözer
8-Elde ettiği sonuçları yorumlar
Dersin İçeriği
Hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, varyans analizi, korelâsyon ve regresyon analizi ve Zaman serisi analizleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Yıldız, N. ve Bircan H. 1994. Uygulamalı İstatistik, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:704.
2. Kalıpsız, A. 1981. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 294.
3. Eler, Ü., 2002. Ormancılık Biyometrisi, SDÜ Orman Fakültesi Yayın No:21.
4. Çakıcı, M. 1991. Temel İstatistik, Emek matbaası, Manisa.
Diğer Kaynaklar
1. Batu, F. 1995. Uygulamalı İstatistik Yöntemler, KTÜ Orman Fakültesi yayın No:22.
2. Püskülcü, H. Ve İkiz, F. 1989. İstatistiğe Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir.
3. Moore, D.S. and McCabe, G.P., 1993. Introduction of the Practice of Statistics, W.H. Freeman and Company, New York.
4. Akar, M. ve Şahinler, S. 1997. İstatistik, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın No:74, Adana.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
2
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4