of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-264
İşletmelerde Stratejik Yönetim
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
-
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İşletme stratejik yönetim kuram ve uygulamalarını paylaşmak.
Dersin Hedefleri
Kuramsal bilgileri vermek ve stratejik yönetim sürecini uygulamalı göstermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Stratejik yönetim kavramlarını öğrenmek.
İşletme stratejik planını yapmak.
Dersin İçeriği
Stratejik Yönetim kavramları.
Stratejik Yönetim süreci
Stratejik yönetim uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
0
Ödevler
1
30
30
Devam
14
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
30
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders anlatımı ve uygulamalı sınıf içi çalışmalar.
Diğer Kaynaklar
İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ömer Dinçer.
İşletmelerde Stratejik yönetim ve İşletme Politikası, Erol Eren.
Materyal
Dokümanlar
Ders anlatımı notları.
Ödevler
Stratejik konu araştırma.
Stratejik plan yapma.
Sınavlar
Vize
Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4