of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/4/2020
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-264
İşletmelerde Stratejik Yönetim
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Ali kemal Nurdoğan
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
İ.İ.B.F.
E-Posta
alinurdogan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13.00-15.00
İş Telefonu
02462110514
Dersin Amacı
İşletme stratejik yönetim kuram ve uygulamalarını paylaşmak.
Dersin İçeriği
Stratejik Yönetim kavramları.
Stratejik Yönetim süreci
Stratejik yönetim uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Stratejik yönetim kavramlarını öğrenmek.
DK2
İşletme stratejik planını yapmak.
DK3
Çeşitli endüstrilerde, rekabet ortamlarında ve küresel bir çevrede gerekli stratejik analizler yapabilme yetenek ve becerilerini geliştirir.
DK4
Bir işletmenin/kurumun sorunlarının giderilmesi, uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlaması ve
daha kalıcı başarılar elde etmesi için gerekli stratejik kararları alır ve uygular.
DK5
işletmelerde risk alma, risk analizleri yapar ve etkin sonuçlar almaya yönelik etkili kararlar verebilir.