of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-589
Üretim Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Ezgi Dilan URMAK
Dersin Amacı
İşletmenin temel fonksiyonlarından biri üretimdir. Üretim yönetimi dersi ile öğrencilerin üretim yönetiminin temel ilke ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Üretim yönetiminin işletmeler açısından öneminin öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamak ve üretim yönetimindeki gelişmeler doğrultusunda öğrencilerin işletme içerisinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri hakkında gereken donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Üretim Yönetiminin temel konuları, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçiminde kullanılan değerleme yöntemleri, fabrika düzenleme çeşitleri, ürün tasarımı, iş analizi, kapasite planlaması, talep tahmin metotları konularını tanımak
İşletmelerde yürütülen üretim yönetimi sürecini kavramak
İşletmedeki üretim yönetimi süreci içerisinde gerekli olan bilgi, beceri ve teknikleri uygulamak
Dersin İçeriği
Bu ders üretim yönetimi temel kavramları, üretim sistemleri, fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi, fabrika içi yerleşim düzenlemesi, ürün tasarımı, iş analizi, kapasite planlaması, talep tahminleri konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
kitaplar, kaynaklar
üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım
Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN
Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi
Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım
Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Diğer Kaynaklar
kitaplar, kaynaklar
üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım
Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN
Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi
Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım
Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Materyal
Dokümanlar
kitaplar, kaynaklar
üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset
Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım
Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN
Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi
Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım
Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Ödevler
makale araştırması
Sınavlar
1 arasınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5