of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-591
İnsan Kaynakları Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Aygen OKSAY
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
Dersin Amacı
Yeni yaklaşımlar ve uygulamalar üzerinde durularak organizasyonlarda insan kaynakları departmanlarının işlevlerinin tanıtılması.
Dersin Hedefleri
İnsan Kaynakları yönetiminin önemini anlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını tanımlamak. iş analizini, işe alım ve uyum sürecini, eğitim ve geliştirme programlarını, kariyer planlamayı, performans değerlendirmeyi, iş değerlemesini ve ücret yönetimini, sendika ilişkilerini, uluslararası insan kaynakları yönetimini açıklamak
işletme stratejileri ile insan kaynakları uygulamalarını uyumlaştırabilmek
Türkiye'de insan kaynakları uygulamalarının takip edebilmek
Dersin İçeriği
İnsan kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, insan kaynaklarının tanımı ve önemi, insan kaynakları planlamasının amaç ve kapsamı, insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler, insan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri, İnsan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
25
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
15
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
Diğer Kaynaklar
ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi
Materyal
Dokümanlar
Ders notları, güncel makaleler ve önerilen kitaplar
Ödevler
Örnek olay analizi ve sunumlar
Sınavlar
1 vize ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
Öğrencilerin derse düzenli katılımı ve interaktif ders işlenmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
3