of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISL-803
Girişimcilik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Akçakanat
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Uzunbacak
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik
özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan
faaliyetleri karşılaştırır.
2.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini
değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
3.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle
ilgili fırsatları karşılaştırır.
4.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir
girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için
engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
Dersin İçeriği
Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları,
fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder
Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş


Diğer Kaynaklar
İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder
Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş


Materyal
Dokümanlar
İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder
Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş


Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletmecilik temel kavramlarını anlama, İşletmenin temel fonksiyonları, İşletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, İşletmeler ve çevreleri, İşletmenin amaçları, Fizibilite etütleri, Firmalar arası İşbirlikleri ve Girişimcilik konularını anlama, anlatma ve kullanma.
0
2
İş/ işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama; İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama.
0
3
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma.
0