of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
EKO-361
Ekonometri I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hakan DEMİRGİL
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemlerin, tekniklerin ve araçların sağlanması
Dersin Hedefleri
Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemlerin, tekniklerin ve araçların sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Ekonomik olaylar ve verileri kantitatif yöntemlerle inceleme
2) Ekonomik teoriyle uyumlu model kurma
3) Model tahminlerini açıklama ve değerlendirme
Dersin İçeriği
Ekonometrinin tanımı, ekonometrik yöntembilim, matematiksel ve ekonometrik modeller, ekonometrik yöntemler, yapısal analiz, öngörü ve ekonomik politika değerlendirmesi, ekonomik olaylar ve veriler, verilerin elde edilmesi ve hazırlanması, istatistiksel teori, korelasyon katsayısı, tahmin ve hipotez testleri, basit doğrusal regresyon modeli, regresyon modeli varsayımları, en küçük kareler yöntemi, regresyon tahminlerinin yorumu ve belirleme katsayısı, sıradan en küçük kareler tahmincilerinin özellikleri, hipotez testleri, çoklu regresyon analizi, alıştırmalar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Damodar N. Gujarati, “Temel Ekonometri”, Literatür Yayıncılık, İstanbıl, 2008
2) Aziz Kutlar, “Bilgisayar Uygulamalı Ekonometriye Giriş”, Beta Yayıncılık, Sivas 1998.
3) William Grene, “Econometric Analysis”, 5th Edition, Prentice-Hall, 2003
4) Gangadharrao Maddala, “Introduction to Econometrics”, Macmillan, 3rd Edition 2001.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
2
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4