of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-264
Emek Piyasalarının Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Tolga GÜL
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Çalışma hayatında var olan emek piyasasının geniş bir şekilde ele alınması ve analiz edilmesi.
Dersin Hedefleri
Çalışma hayatında var olan emek piyasasının geniş bir şekilde ele alınması ve analiz edilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Dünyada genel olarak çalışma hayatı
2) Türkiye’de genel olarak çalışma hayatı
3) Emek piyasalarının incelenmesi
4) İstihdam politikaları
5) Emek piyasalarının geleceği
Dersin İçeriği
Türkiye’de, dünyada emek piyasalarının yapısı, işleyişi ve geleceği tartışılmaya çalışılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996
Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966.
Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Ankara, 1972.
Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003
Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972.
Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981
Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
Ömer Alparslan Aksu, “Ücret Politikası, Verimlilik Ve Sanayileşme (Wage Policy, Productivity And Industrialization)", 1980`Den 1981`E Türkiye Ekonomisi Semineri Kitabı, Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber Of Industry), Ankara 1981.
Seyfettin Gürsel Ve Veysel Ulusoy, Türkiye’de İşsizlik Ve İstihdam, İstanbul, 1999.
Necat Berberoğlu, Çalışma Ekonomisi, Eskişehir, 1995.
İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Bursa, 2002.
Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Ve Sosyal Değişim, İstanbul, 2002.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
4
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4