of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-267
KOBİ'lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders Türkiye işgücü piyasasının analizini hedefler
Dersin Hedefleri
Bu ders Türkiye işgücü piyasasının analizini hedefler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Üretim sistemlerinde Kobilerin önemini tanımlama
Türkiye’de Kobi’lerin ekonomik öneminin analizi
Kobi’lerde istihdam politikalarının tanımlanması
İşgücü piyasalarında Kobi’lerin analizi
Kobi’lerde istihdam türlerinin ve çalışma şartlarının analizi
Dersin İçeriği
1 Üretim sistemlerinde değişim dinamikleri
2 Esnek üretim ve Kobiler
3 Küresel ekonomide Kobiler
4 İşgücü piyasalarında Kobiler
5 Türkiye’de ölçek ekonomileri ve Kobiler
6 Türkiye’de sanayileşme stratejileri ve Kobiler
7 Türkiye’de küreselleşme süreci ve Kobiler
8 Ara Sınav Haftası
9 Kobilerde istihdamın yapısı
10 Kobiler ve kayıtdışı işgücü piyasaları
11 Kobilerde çalışma standartları
12 Kobilerde kadın ve çocukların çalışması
13 Kobiler ve sendikalar
14 Kobilerde istihdam politikaları
15 Kobilerde iş sağlığı ve güvenliği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.