of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-271
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr Üyesi Murşit IŞIK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders, insanlık mücadelesinin merkezine oturmuş olan gelir ve servet dağılımı sorununu ve bu sorunun kaynak ve çözümünü teorik ve uygulama bazında ele alır. Türkiye´deki anlayış ve uygulamayı bu çerçevede inceler.
Dersin Hedefleri
1) Gelir ve servet dağılımı politikasının kapsamını ve önemini öğrenir.
2) Gelir ve servet dağılımına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
3) Gelir ve servet dağılımı politikasının doğuşu, gelişimi, amaçları ve araçlarını öğrenir.
4) Gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemlerini inceler.
5) Türkiye´deki gelir ve servet dağılımını inceler.
6) Yoksulluk kavramı, türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
7) Türkiye´de yoksulluğun durumunu analiz eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Gelir ve servet dağılımı politikasının kapsamını ve önemini öğrenir.
2) Gelir ve servet dağılımına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
3) Gelir ve servet dağılımı politikasının doğuşu, gelişimi, amaçları ve araçlarını öğrenir.
4) Gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemlerini inceler.
5) Türkiye´deki gelir ve servet dağılımını inceler.
6) Yoksulluk kavramı, türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
7) Türkiye´de yoksulluğun durumunu analiz eder.
Dersin İçeriği
GELİR DAĞILIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ
Dünyada ve Türkiyede Gelir Dağılımı
Türkiyede Gelir Dağılımı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
60
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
3
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
1