of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-273
Mesleki Yabancı Dil I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Meslek ile ilgili konuşma, Şirket tanıtımı,Elektronik ileti yazma,elektronik ileti ile bilgi paylaşımı, Interneti etkili kullanma, Telefon konuşmaları, İş ile ilgili bilgi verme, Satış ve Sipariş vermeyi kapsayan ticari yazışmalar ve belgeler, iş ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, Muhasebe terimlerinin kullanıldığı örnek yazışmaların analizi ve kullanımı, müşteriyle iş bağlantısı kurma, sürdürme ve problem çözmeye yönelik cümle kalıpları, aktiviteler ve şirket ile ilgili sunum yapma.
Dersin Hedefleri
Meslek ile ilgili konuşma, Şirket tanıtımı,Elektronik ileti yazma,elektronik ileti ile bilgi paylaşımı, Interneti etkili kullanma, Telefon konuşmaları, İş ile ilgili bilgi verme, Satış ve Sipariş vermeyi kapsayan ticari yazışmalar ve belgeler, iş ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, Muhasebe terimlerinin kullanıldığı örnek yazışmaların analizi ve kullanımı, müşteriyle iş bağlantısı kurma, sürdürme ve problem çözmeye yönelik cümle kalıpları, aktiviteler ve şirket ile ilgili sunum yapma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
-
Dersin İçeriği
Çalışma ekonomisive endüstri ilişkileri bölümü terminolojisinin ingilizce karşılıkları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
 
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
 
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.