of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-363
AB Sosyal Politikası
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Avrupa Birliği’nin oluşumu, sosyal politikasının gelişimi ve Türkiye’nin üyelik sürecinde AB sosyal politikalarına uyumu konusunda genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
AB hukuku, sosyal mevzuat ve türkiye'nin müzakere sürecindeki sosyal poltikaları kavramaları öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal politikanın işlev ve amacını tanımlar.
2.Avrupa’da sosyal politikanın doğuşunu ve gelişim sürecini açıklar.
3.Avrupa bütünleşme sürecinin farklı dönemleri açıklar.
4.Avrupa bütünleşme sürecinin temel belgelerini tanımlar ve sosyal politika boyutunu kavrar.
5.Avrupa Birliği Anayasası’nın sosyal politikaya katkısını açıklar.
6.Avrupa Birliği’nin temel organlarını ve danışma organlarını açıklar.
7.Avrupa Birliği sosyal politikasının kaynaklarını kavrar.
8.Kopenhag Kriterlerini açıklar.
9.Türkiye’nin AB sosyal politikasına uy um sürecini analiz eder.
10.Türkiye- AB ilişkilerine yön veren temel belgeleri sosyal politika açısından değerlendirir.
Dersin İçeriği
1. Hafta: AB Yapısı ve Mevzuatı Tarihsel Gelişimi
2. Hafta: AB Yapısı ve Mevzuatı Kurumları
3. Hafta: AB Yapısı ve Hukuki Mevzatı
4. Hafta: AB ve Türkiye Ortaklıktan Adaylığa(1959-1999)
5. Hafta: AB ve Türkiye Adaylıktan Tam Üyeliğe (1999-...)
6. Hafta: Ab ve Türkiye Müzakere Sürecinin Yönetimi
7. Hafta: Müzakere Sürecinin Yapısı ve İşleyişi
8. Hafta: Müzakere Sürecinin son durumu
9.Hafta: AB’nin Sosyal Alandaki Temel Düşünceler
10. Hafta: Avrupa Sosyal Modeli kavramı
11. Hafta: Avrupa Sosyal Modelin Unsurları
12. Hafta: Sosyal Politikaların Hukuki Evrimi
13. Hafta:Müzakere Sürecindeki Sosyal Politika ve İstihdam DosyasI
14. Hafta: Türkiye'deki Ssosyal Politika Uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
2
14
Ödev
1
30
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
76
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Murat Yusuf UÇAN,Avrupa Birliği(AB) Sosyal Hukuku, 2016, Isparta/Türkiye
Diğer Kaynaklar
1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık,
2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005
3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014
4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf)
5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf;
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis.tr.mfa)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
1
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
1
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
1