of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-364
İş Değerlendirmesi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İş değerlendirme, bir işletmedeki işlerin beceri, çaba, eğitim, sorumluluk ve iş koşulları gibi faktörler açısından birbirine oranla taşıdıkları değerlerin , ücret tespitine esas olmak üzere derecelendirilmesi ve ortaya konulmasıdır. Böylece işe göre ücret düzeyinin belirlenmesi hedeflenir.
Dersin Hedefleri
1- Analitik iş değerlendirme yöntem ve tekniklerini herhangi bir işletmeye uygulama becerisi kazandırmak
2- Ekip çalışması yaparak bir probleme ortak çözüm üretebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Analitik iş değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve herhangi bir işletmeye uygulayabilir.
2- Ekip çalışması yaparak bir probleme ortak çözüm üretebilir.
3- İmalat ve hizmet sektörlerinde işletmelerle iletişime geçip kendini ifade edebilir.
Dersin İçeriği
İş değerlendirmenin tanımı, amacı, kapsamı, ilkeleri ve ilgili temel tanım ve kavramlar, Analitik ve analitik olmayan iş değerlendirme yöntemleri, Puan yöntemi veya Faktör karşılaştırma yöntemlerinden herhangi birinin bir işletmede uygulanması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
80
80
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
70
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
156
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara
2) Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
3) Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA
4) MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
Diğer Kaynaklar
www.kutuphane.sdu.edu.tr [konuyla ilgili yayın yapan bilimsel kitap ve dergiler]
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
Ders kapsamında iş değerlendirme projesi hazırlanmaktadır.
Proje, en fazla 5 kişiden oluşan grup tarafından hazırlanır. Grup üyeleri firma ve yöntem seçiminde serbesttirler. Proje kapsamında puan veya faktör karşılaştırma yöntemlerinden birini uygulayarak bir işletmenin iş değerlendirmesini yapacaklardır.
Sınavlar
Vize sınavı test olarak yapılır,
Final sınavı puan veya faktör karşılaştırma yöntemlerinden birinin uygulamasını içeren bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Final sınav süresi 90 dk dır.
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
5
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
5
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
5