of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEK-365
Çalışma Psikolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Çalışma yaşamına adım atan bireyi, emeklilik yaşamına kadar aktif olarak çalışma yaşamında kaldığı dönemleri irdelemekte; "çalışma yaşamında bireyin" psikolojisini ve sorunlarına ilişkin konuları incelemektedir. Ayrıca "çalışma yaşamında birey" olgusunu akademik bir bağlamda konuya ilgi duyanlara aktarmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bireylerin çalışmaya başladıklarında veya yönetici olduklarında çalışma hayatına ilişkin psikolojik faktörleri öğrenmelerini sağlamak ve bu faktörleri çalışanlara göre anlayıp psikolojik açıdan sağlıklı bir çalışma yaşamı oluşturmaları için girdiklerinde ya da yöneticilik özelliliklerinin gelişimi sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çalışma hayatında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği
bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek. Çalışma yaşamına dair iş arayan, çalışan, emekli olan insanların psikolojilerini anlayabilme ve bunlara bilimsel yöntemlerle kullanabilmek.
Bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
Dersin İçeriği
Çalışma ve Birey İlişkisi
Çalışma Yaşamı ile İlgili Bilimsel Gelişmeler: Çalışma Psikolojisi
Çalışma Kavramına İlişkin Görüşler
Bireyin Yaşamında Çalışma
Çalışma Yaşamında Sosyalleşme
Bireyin Kariyer Gelişimi
Motivasyon
İş Tatmini
Çalışan Tatmini Düşüklüğünün Sonuçları
Çalışma Yaşamında Bireyin Sonuçları
İş Monotonluğu
Çalışma hayatını etkileyen diğer faktörler ; Stres, Whistleblowing, Sinizm, Duygusal emek, Nepotizm, Presenteeism, Mobbing
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1990.
Tuğray Kaynak, Organizasyonel Davranış, İstanbul, 1990.
Tamer Keçecioğlu, Takım Oluşturmak, İstanbul, 2000.
Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Bursa, 1995
Mustafa Yaşar Tınar, Çalışma Psikolojisi, İzmir, 1996
Ayşe Can Baysal, Çalışma Yaşamında İnsan, 1992
Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, İstanbul, 1992.
Nursel Telman, İş Psikolojisi, İstanbul, 1987
Mustafa Aydın, Eğitim Yönetimi, Ankara, 1994.
Ali Balcı, Örgütsel Gelişme, Ankara, 1995.
Mehmet Silah, Endüstride Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005
Eren Erol, Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, 2000
Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi, İzmir, 1991.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak.
4
2
Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek.
3
3
Planlama ve zaman yönetimini kazanmak.
4